Dato Vida kecek Cina... boleh faham ke?

Dato Vida kelihatan bercakap dalam bahasa Mandarin....