Pencuri Masuk Rumah?? - Jangan bimbang - Gunalah alat ini

Alat ini digunakan sebagai keselamatan untuk rumah anda sekiranya rumah dimasuki pencuri, penyamun, penyangak, perampok dan bermacam pe lagi..